CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Stadsontwikkeling

Commissie Cultureel Vlaanderen Vlaanderen - Nederland
19/11/2009

In het kader van het project Welzijn organiseerde de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland (CVN) op donderdag 19 november 2009 de studieconferentie ‘Stadsontwikkeling: sociale verbondenheid en interculturaliteit’ in het oude stadhuis van Dordrecht. Tijdens deze conferentie bogen inleiders en deelnemers zich over vragen als: ‘Hoe kan de sociale kwaliteit van stedelijke achterstandswijken verbeterd worden?’, ‘Is een sociale mix wenselijk?’ en ‘Wat is de rol van de sociale actoren (welzijnswerkers, opbouwwerkers, vrijwilligers, buurtwerkers, enz.)?’. Dagvoorzitter was Dick van den Bout, Nederlands voorzitter van de CVN-stuurgroep Welzijn.

Presentatie Dordrecht 191109 from CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

 

Na de opening van de conferentie door Vlaams CVN-voorzitter Herman Balthazar werden de deelnemers verwelkomd in het stadhuis door J.W. Spigt, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Dordrecht. In de Raadzaal werd vervolgens met het plenum gestart waarin professor Johan Deklerck van de K.U.Leuven en Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, de deelnemers mee op sleeptouw namen. Ter afronding van de plenaire sessie volgde een toespraak van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Na de lunch werden in vier verschillende workshops de volgende vragen gesteld: ‘Hoe draagt netwerking bij tot sociale verbondenheid en interculturaliteit?’, ‘Zijn interculturaliteit en sociale verbondenheid noodzakelijke voorwaarden om democratisch te kunnen samenleven?’, ‘Moeten overheden meer opereren als lerende in plaats van als regulerende organisaties?’ en ‘Hoe stimuleer je beleidsmatig sociale cohesie in de praktijk vanuit  intercultureel perspectief op lokaal niveau?’. De workshopdeelnemers gingen samen met de inleiders op zoek naar aanbevelingen voor de Vlaamse en Nederlandse overheid. De aanbevelingen die in de workshops naar voren zijn gekomen, zullen aan het Vlaamse departement van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden overgemaakt.

De dag werd afgesloten met een rondvaart in Dordrecht. Op de boot maakte Jet Bussemaker, Nederlands staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, haar opwachting. In haar toespraak noemde ze verschillende praktijkvoorbeelden die sociale cohesie bevorderen, zoals het vrij recente fenomeen van de ‘buurtbinders’.

Het slotwoord werd verzorgd door Nederlands CVN-voorzitter Wim van Gelder, die nogmaals wees op het belang van Vlaams – Nederlandse samenwerking op het gebied van Welzijn.

Programma van de Studiedag
 

Presentatie plenum:

Johan Deklerck from CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

 

Presentaties workshop 1:

Aleidis Deville from CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

 

Jean Tillie from CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

 

Presentaties workshop 3:

Gerard Schouw from CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

 

en Ann Demeulemeester: In staat van Leren, naar en nieuwe rol van de Overheid

 

Presentatie workshop 4:

Michael Dhoore from CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

 

Hieronder leest u het complete Verslagboek van de Studiedag Stadsontwikkeling: Sociale verbondenheid en Interculturaliteit

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht