CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Project welzijn 2009

Commissie Cultureel Vlaanderen Vlaanderen - Nederland
11/03/2009

Gemeentelijke duo’s
In 2007 werd van start gegaan met het proefproject gemeentelijke duo’s, waarbij een Vlaamse en een Nederlandse gemeente ervaringen uitwisselen en samenwerken rond een welzijnsproject. In het kader van het project wisselden in 2008 zes Vlaamse en zes Nederlandse gemeenten, in duo’s, kennis en ervaringen uit rond thema’s als integraal jeugdbeleid, sociale cohesie, wijkaanpak, integratiebeleid, brede school en vele andere.

In 2009 startten de duo’s Genk – Deventer en Gent – Groningen met de verdieping van hun samenwerking die ze in 2008 reeds aangevat hadden. In de vorm van stage- en werkbezoeken over en weer werd heel wat informatie over de grens heen uitgewisseld. Daarnaast werden met enkele steden en gemeenten contacten gelegd om de vorming van nieuwe toekomstige duo’s te bevorderen.

Vlaams – Nederlandse studieconferentie ‘Stadsontwikkeling: sociale verbondenheid en interculturaliteit’
Binnen het kader van het project gemeentelijke duo’s organiseerde CVN op donderdag 19 november 2009 de Vlaams – Nederlandse studieconferentie ‘Stadsontwikkeling: sociale verbondenheid en interculturaliteit’ in het oude stadhuis van Dordrecht. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en Nederlands staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker waren beide op de conferentie aanwezig.

In vier verschillende workshops werden de volgende vragen gesteld: ‘Hoe draagt netwerking bij tot sociale verbondenheid en interculturaliteit?’, ‘Zijn interculturaliteit en sociale verbondenheid noodzakelijke voorwaarden om democratisch te kunnen samenleven?’, ‘Moeten overheden meer opereren als lerende in plaats van als regulerende organisaties?’ en ‘Hoe stimuleer je beleidsmatig sociale cohesie in de praktijk vanuit  intercultureel perspectief op lokaal niveau?’. De workshopdeelnemers gingen samen met de inleiders op zoek naar aanbevelingen voor de Vlaamse en Nederlandse overheid.

De dag werd afgesloten met een rondvaart in Dordrecht.

Tweede Vlaams – Nederlandse expertmeeting kinderopvang
Op dinsdag 6 oktober 2009 organiseerde de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland (CVN) in samenwerking met Kind en Gezin en Sardes een tweede Vlaams – Nederlandse expertmeeting over kinderopvang en vroeg- en voorschoolse educatie. De expertmeeting had plaats in de academie van Kind en Gezin in Brussel.

In november 2008 werd door CVN, Kind en Gezin en Sardes reeds een eerste expertmeeting rond kinderopvang georganiseerd in het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag. Na deze bijeenkomst bleek dat er zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde grote behoefte bestond  om verder informatie uit te wisselen. Daarom werd een tweede Vlaams – Nederlandse expertmeeting rond kinderopvang ingericht.
Drie actuele thema’s in zowel Vlaanderen als Nederland werden onderwerp van discussie in drie verschillende workshops: een workshop over de toegankelijkheid van kinderopvang, een over de  competenties in de kinderopvang en een over de taalontwikkeling van kinderen in de kinderopvang.

Tijdens de workshops werden beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse en Nederlandse overheid opgesteld. Deze zijn opgenomen in het verslagboek ‘Kinderopvang in Vlaanderen en Nederland’ (2009).

Voorbereiding uitwisseling Westhoek (Vlaanderen) en Veenkoloniën (Nederland)
In het najaar van 2009 startte CVN met de voorbereiding van een uitwisselingsproject tussen de Westhoek in Vlaanderen en de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe, met als thema ‘jongeren op het platteland’. Bedoeling is dat omtrent dit thema in 2010 twee werkbezoeken over en weer gebeuren en dat het jaar nadien een brede conferentie georganiseerd wordt voor meerdere plattelandsregio’s in Vlaanderen en Nederland.

Vergaderingen welzijn
De stuurgroep welzijn vergaderde op 7/1/2009, 6/3/2009, 29/5/2009 en 1/9/2009.
De werkgroep gemeentelijke duo’s vergaderde op 10/2/2009, 26/3/2009, 19/5/2009, 26/8/2009 en 30/9/2009.
De werkgroep stadsontwikkeling vergaderde op 7/5/2009, 29/6/2009, 28/8/2009, 30/9/2009 en 28/10/2009.
De werkgroep kinderopvang vergaderde op 20/3/2009, 8/5/2009, 10/9/2009 en 26/10/2009.
De werkgroep jongeren op het platteland vergaderde op 9/10/2009 en 15/12/2009.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht