CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Gemeentelijke duo’s | November 2008

gent-groningen
20/11/2008

Omdat lokale besturen zowel in Vlaanderen als in Nederland een belangrijke speler zijn in het welzijnsbeleid, startte CVN in 2007 met het project ‘gemeentelijke duo’s’.

In het kader van het project wisselden 6 Vlaamse en 6 Nederlandse gemeenten, in duo’s, kennis en ervaringen uit rond thema’s als integraal jeugdbeleid, sociale cohesie, wijkaanpak, integratiebeleid, brede school en vele andere. De gemeenten die aan het proefproject hebben deelgenomen, zijn: Antwerpen en Den Haag, Gent en Groningen, Vilvoorde en Waalwijk, Ronse en Leerdam, Turnhout en Tilburg en Genk en Deventer.

Op 20 november 2008 organiseerde CVN in Dordrecht een werkconferentie waar het project werd geëvalueerd. In het kader van de evaluatie, voerde het Verwey-Jonker Instituut (Utrecht) in opdracht van CVN een onderzoek uit naar de bevindingen van de deelnemende gemeenten. Tijdens de werkconferentie werden de eerste resultaten van het onderzoek voorgesteld. De reflectie van de deelnemende gemeenten hierop werd in de studie verwerkt. Patrick Kenis gaf voorts een presentatie over de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

De uitgeschreven tekst van deze presentatie.
Het evaluatierapport van het Verwey-Jonker Instituut.
De CVN-publicatie over de gemeentelijke duo’s.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht