CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Logboek podiumkunstprofessionals

27(1)
21/01/2014

Oproep aan podiumkunstprofessionals

Bij het formuleren van het beleidsadvies omtrent de uitwisseling en samenwerking binnen de podiumkunstensector neemt CVN Vlaams-Nederlandse praktijkverhalen mee.

Hoe ziet de dagelijkse praktijk van Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling eruit? Hoe arbeidsmobiel zijn podiumkunstprofessionals? Vormt de actuele regelgeving (financiering, fiscaliteit, sociale zekerheid) een stimulans of eerder een belemmering voor het ontplooien van activiteiten over de grens? Welke verschillen bespeurt u in de manier waarop Vlaamse en Nederlandse organisaties te werk gaan? Hoe worden de podiumkunsten maatschappelijk en politiek gepercipieerd aan weerszijden van de grens?

CVN heeft de inhoud van deze logboeken geanalyseerd en neemt deze mee in haar aanbevelingen aan de overheden om de Vlaams-Nederlandse samenwerking te versterken. Samen met beleidsanalyse, literatuuronderzoek en interviews, vormen de logboeken een belangrijke bron van informatie.

CVN maakte uit de aanmeldingen een selectie om te komen tot een verzameling logboeken die een dwarsdoorsnede van de sector representeert; zowel van professionals uit de grensregio als de culturele hotspots daarbuiten, zowel van de kant van vraag als van het aanbod, en van zowel de makers als van het publiek

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht