CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Expertmeeting Podiumkunsten

Foto 11-08-14 10 42 00
05/09/2014

Samen met Festival Boulevard organiseerde CVN een expertmeeting over Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling in de Podiumkunsten. De bijeenkomst vond plaats op 11 augustus tijdens het Festival Boulevard in ‘s-Hertogenbosch. In verschillende deelsessies werd nagedacht over mobiliteit en marktverruiming, prospectie over de grens, vraag & aanbod, talentontwikkeling en publieksbereik.

Tijdens het overleg werden onderstaande punten als urgent beschouwd:

De deelnemers schoven de termen continuïteit, community en kwaliteit naar voor als centrale uitgangspunten. Naast de vraag om samenwerkingen tijd om te groeien te bieden werd ook het belang van kwaliteit boven kwantiteit benadrukt.

CVN werd gevraagd in een vervolgmeeting dit najaar met een nog bredere samengestelde groep nader in te gaan op een drietal onderwerpen: de dans en muzieksector, publieksonderzoek m.b.t. risicoprogrammering en de rol/verantwoordelijkheid van de overheid.

Het verslag van de expertmeeting leest u integraal via deze link en hieronder:

 


Sfeerbeelden

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht