CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Expertmeeting Podiumkunsten en Kunstonderwijs

01/04/2014

Op 1 april organiseerde CVN een eerste externe expertmeeting over de Vlaamse-Nederlandse samenwerking en uitwisseling in de Podiumkunsten en het Kunstenonderwijs. In deze expertmeeting werden scope en vraagstelling zoals weergegeven in de startnotitie Podiumkunsten en Kunstonderwijs (PDF)  getoetst aan de visie van extern deskundigen. De resultaten ervan zijn door CVN in het vervolg van dit onderzoek  voorgelegd aan een tweede groep van extern inhoudelijk deskundigen.

CVN ontving signalen vanuit de sectoren podiumkunsten en kunstonderwijs over de manier waarop de Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling verloopt. Die signalen zijn niet allemaal even positief, lijken ruimte voor optimalisatie te bieden en zijn kort samen te vatten door het volgende citaat:

We vissen in dezelfde vijver van studenten, docenten, en publiek. Wederzijdse verschillen in benadering en waardering  van deze groepen is contraproductief

CVN verkende de relevantie van deze berichten en heeft praktische aanbevelingen voor verbeterde uitvoering van beleid geformuleerd. De blik was daarbij gericht op de samenwerking binnen de Lage Landen als richting Derde Landen.

In deze  startnotitie Podiumkunsten en Kunstonderwijs (PDF) kwamen de volgende hoofdthema’s aan de orde:

  1. Arbeidsmobiliteit
  2. Uitstraling richting Derde Landen
  3. Talentontwikkeling

Elk thema werd verkend aan de hand van onderzoeksvragen:

Tijdens het overleg werden onderstaande punten als urgent beschouwd:

 

140325 CVN Expertmeeting Podiumkunst-Kunstonderwijs from CVN Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht