CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Expertmeeting Meesters (FotoPLUS)

Peter_Paul_Rubens_-_Diana_Returning_from_Hunt_-_WGA20290
15/12/2014

In haar reactie op het Derde Landen advies bevestigde de Nederlandse overheid de relevantie om kansen binnen het gezamenlijk toerismebeleid te formuleren. Hierop aansluitend heeft CVN voor FotoPLUS-Erfgoed verkend of, en zo ja hoe, inzet van de ‘Meesters’ aangewezen is, om hierdoor voor de Vlaams-Nederlandse regio een zo groot mogelijk (internationaal) publiek te genereren.

Met de term ‘Meesters’ wordt het erfgoed bedoeld dat het artistieke product is van de gedeelde Vlaams-Nederlandse culturele ruimte die het meest aanspreken en waarvan een hoge externe herkenbaarheid uitgaat. Ze verwijst tevens de titel voor iemand die een hoog niveau van expertise heeft bereikt.

In vooronderzoek hebben diverse spelers in de Erfgoed en Toerisme sector met CVN gesproken over mogelijkheden tot verbinding. Op basis van die voorbesprekingen is gebleken dat het nuttig en nodig was Vlaams-Nederlandse samenwerking in Erfgoed nader te beschrijven. CVN deed dat aan de hand van ‘Oude en Nieuwe Meesters’.

Deze expertmeeting vond plaats op 26 november 2014 in de vergaderzaal van CVN.

Tijdens het overleg werden onderstaande punten als urgent beschouwd:

Het volledige verslag van deze expertmeeting kunt u hieronder teruglezen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht