CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Expertmeeting FotoPLUS

expertmeeting fotoPLUS (2)
18/12/2013

Op 18 december organiseerde CVN te Den Haag een expertmeeting in verband met het onderzoekstraject FotoPLUS.

Om inzicht te krijgen in de status quo van de culturele samenwerking en uitwisseling  hebben de overheden CVN gevraagd een beeld op te maken. CVN heeft daartoe haar contactpersonen in het Vlaams-Nederlandse netwerk, zoals fondsen, steunpunten en instellingen, gevraagd informatie te leveren over hun Vlaams-Nederlandse activiteiten. CVN heeft dit verzameld in een eerste overzicht, dat op 4 september 2013 is opgeleverd als onderdeel van het beleidsadvies over de organisatie van de Viering (zie deel 2 van het advies).

Bij de oplevering van dit eerste overzicht, heeft CVN aanbevolen de foto nog scherper te maken. Een bilaterale schets van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking op basis van bestaand kwantitatief en kwalitatief onderzoek, sectoranalyses en reeds gepubliceerde rapporten.

FotoPLUS biedt context aan de viering van het twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland in 2015. Het is een weergave van de status quo van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Op basis van deze informatie is de viering straks de etalage voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerkingsverbanden die een succes zijn. Tegelijkertijd geeft de viering een impuls aan de potentieel succesvolle samenwerkingsverbanden die uit FotoPLUS als minder goed verlopend naar voren komen. Tevens geeft de viering het startschot aan gewenste samenwerkingsverbanden die nu nog niet bestaan.

Op 18 december 2013 organiseerde CVN een expertmeeting ter verkenning van de contouren van FotoPLUS en het maken van praktische afspraken over de totstandkoming van het onderzoekstraject. Het integrale verslag van de bijeenkomst leest u hier.


Het plan van aanpak in 1 oog opslag van de FotoPLUS, met eerste indicatie van relevante kennispartners

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht