CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Expertmeeting Creatieve Industrie (FotoPLUS)

AB3-098
15/12/2014

Op expliciet verzoek van de Nederlandse overheid heeft de Commissie Cultureel verdrag Vlaanderen – Nederland de culturele samenwerking binnen de Creatieve Industrie beschouwt. Deze expertmeeting vond plaats op 18 november in de vergaderzaal van CVN.

Tijdens het overleg werden onderstaande punten als urgent beschouwd:

De uitkomsten van de expertmeeting werden getoetst en aangescherpt door individuele consultaties met deskundigen. Daarna werden deze meegenomen in de bilaterale schets van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking (FotoPLUS). Deze bood context aan de Viering twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.

Het verslag van de expertmeeting leest u integraal via deze link en hieronder:

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht