CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Havenmuseum Rotterdam

Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie

Informatie

Op zaterdag 14 juni a.s. vindt in het Havenmuseum te Rotterdam de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie (VNODIA) plaats, inmiddels een jaarlijkse traditie georganiseerd door het Vlaams-Nederlands tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek en de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw waarbij ieder jaar een ander thema centraal staat.

De eerste VNODIA werd in 1981 door VVIA in Houthalen georganiseerd in samenwerking met Nederlandse zusterorganisaties.
Sindsdien is deze bijeenkomst tussen Noord en Zuid, met een enkele onderbreking, een jaarlijkse traditie geworden. Het is een ideale ontmoetingsplek en biedt gelegenheid tot netwerken tussen belangstellenden uit heel het Nederlandse taalgebied, elkaar te leren kennen, ervaringen en inspiratie uit te wisselen – en, wie weet, gezamenlijke projecten op de rails te zetten.

Thema dit jaar is Mobiel Erfgoed: te land, ter zee en in de lucht.

Tijdens de ontmoetingsdag plaatsen sprekers van verschillende disciplines de ontwikkeling in de vervoersmiddelen en –mogelijkheden in historisch perspectief. Verbanden tussen mobiliteit en mobiel erfgoed staan centraal, zo ook hoe deze in het kader van innovatieve ontwikkelingen gepreserveerd en gepresenteerd (kunnen) worden.

Meer info en inschrijvingsformulieren voor de Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag Industriële Archeologie vindt u via deze link.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht