CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

L epreuve

Reflectiedag Podiumkunsten

Informatie

Het Theaterfestival, rekto:verso en VTi organiseren op 11 september een reflectiedag podiumkunsten.

In het najaar van 2014 presenteert het kunstenveld zijn gezamenlijke landschapstekening aan de nieuwe minister van Cultuur. De tekst leest als een sterkte-zwakteanalyse van de hele kunstensector. Om deze globale analyse van het kunstenlandschap te voeden, ontwikkelde VTi een sectorspecifieke landschapstekening voor de podiumkunsten. Op basis van nieuwe cijfers, eerder onderzoek en veel focusgesprekken, schuift VTi een perspectief naar voor op de toekomst van de podiumkunsten in de samenleving. Deze landschapstekst is echter geen doel op zich. Idealiter gaat de sector (en de minister) er actief mee aan de slag.

Een stuk van het materiaal dat bij dit werk naar boven kwam, deelt het VTi met de deelnemers op 11 september.

In Courant 110 verscheen al een eerste blik, maar er is meer. De landschapstekening beschrijft de manier van werken in de podiumsector zoals die nu is, maar tegelijk valt op dat die onder druk staat. Hoe kunnen we creatie, spreiding, publieksopbouw … radicaal herdenken?

Drie mensen komen hun statement over nieuwe werkmodellen voor de toekomst uit de doeken doen. Sarah Eisa, Barbara Raes en Tijl Bossuyt zullen geen blad voor de mond nemen. Daarna volgt een panelgesprek, gemodereert door Ann Olaerts.

In de namiddag volgt een debat rond het belang van kunst en de toekomst van de kunsten.

Meer info over de reflectiedag Podiumkunsten

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht