CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Commissie Cultureel Vlaanderen Vlaanderen - Nederland

Najaarsbijeenkomst Onderzoeksplatform Cultuur

Informatie

Op vrijdag 19 december organiseert het Onderzoeksplatform Cultuur zijn najaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wenst het onderzoeksplatform cultuuronderzoekers te inspireren en uit te dagen.

Programma

Onderzoek over het cultuuraanbod en het cultuurgebruik wordt in grote mate gevoed met data uit het traditionele survey onderzoek en via diverse platformen. Vanuit de vaststelling dat er ook steeds meer relevante data vanuit andere contexten en doelstellingen verzameld wordt, staat tijdens deze bijeenkomst het potentieel van deze register- of administratieve data voor cultuuronderzoek centraal.

In welke mate kunnen data die niet expliciet verzameld worden om als onderzoeksmateriaal te dienen door onderzoekers, gebruikt worden om beter zicht te krijgen op het culturele aanbod enerzijds en de cultuurparticipatie anderzijds? Wat zijn de voordelen en nadelen van dergelijke data? Waar liggen de kansen en uitdagingen?

Via de ervaring vanuit het arbeidsmarktonderzoek met dergelijke data, een aantal specifieke culturele cases uit Vlaanderen en Nederland, evenals een vraaggesprek wordt meer licht geworpen op deze kwesties. Iedere geïnteresseerde – cultuuronderzoeker of niet – is van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit evenement. Aanmelden is verplicht, via alexander.vanderstichele@faronet.be

13:00     Verwelkoming + inleiding

13:10     De rol van cultuuronderzoek binnen het nieuwe Vlaamse cultuurbeleid (An Moons, kabinet minister Gatz)

13:20     Een blik van buiten: Het gebruik van administratieve data in het kader van onderzoek naar het reilen en zeilen van de Vlaamse arbeidsmarkt (Wim Herremans, KULeuven, Steunpunt WSE/HIVA, Leuven)

13:40     Een binnensectorale blik: Het gebruik van administratieve data voor cultuuronderzoek: drie concrete cases

14:55     Pauze

15:15     Panelgesprek

15:55     Round-up

16:00     Einde

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht