CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Openbare hoorzitting Interparlementaire Commissie

Hoorzitting over Nederlands als standaardtaal in media en politiek

Informatie

Op maandag 19 januari 2015, van 11.00 uur tot 13.00 uur, in het Vlaams Parlement in Brussel.

Het publiek wordt van harte uitgenodigd om mee te debatteren met de parlementsleden van de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Taalunie over het gebruik van de standaardtaal in media en politiek. Dicht zelf de kloof met de politiek en deel uw mening in het Vlaams Parlement.

Aanleiding

In mei 2014 heeft de Actiegroep Nederlands aan de Taalunie de resultaten van de petitie “Nederlands Vanzelf Sprekend” aangeboden. Meer dan 5.000 Vlamingen en Nederlanders hebben die ondertekend. De algemeen secretaris van de Taalunie nam de boodschap persoonlijk in ontvangst en neemt die de komende tijd mee in zijn beleid.

Openbare hoorzitting

De leden van de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Taalunie voelen zich n.a.v. de petitie aangesproken voor de terreinen waarop ze in hun eigen parlementen en in hun eigen praktijk hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen: de publieke media en de politieke arena.

Met een openbare hoorzitting in het Vlaams Parlement, waarbij niet alleen de uitgenodigde experten, maar ook het aanwezige publiek aan het woord komt, wil de IPC in eerste instantie vaststellen hoe het staat met het gebruik van het Standaardnederlands in de media en de politiek en inventariseren welke opvattingen hierover leven bij de parlementsleden en een breder in taal geïnteresseerd publiek.

 

Bron en alle info op: Taalunieversum

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht