CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

AB3-098

Expertmeeting Sociaal-cultureel werkveld (FotoPLUS)

Informatie

De Commissie Cultureel verdrag Vlaanderen – Nederland levert begin 2015 een bilaterale schets van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking op (de FotoPLUS). Deze biedt context aan de Viering twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.

FotoPLUS is opgezet in een groeimodel. Voor 2015 wordt geconcentreerd op 4 sectoren van de culturele samenwerking. Podiumkunsten en Taal en Letteren, vanwege de meest opvallende intensiteit en historische verankering. Creatieve industrie op expliciet verzoek van de Nederlandse overheid, en het Sociaal-Cultureel werkveld op expliciet verzoek van de Vlaamse overheid. Deze 4 sectoren zal CVN belichten aan de hand van bevraagde speerpunten en indicatoren. Uiteindelijk zal het volledig Kunstenveld zijn opgenomen.

Tijdens deze expertmeeting FotoPLUS concentreren we ons op trends en analyses binnen het sociaal-cultureel bilaterale werkveld.

Dit overleg zal plaatsvinden op dinsdag 25 november om 10u in de vergaderzaal van CVN, Leopoldstraat 6 te Brussel.

De agendastukken kunt u hier terugvinden. Binnenkort zullen de uitkomsten van de expertmeeting op de website geplaatst worden.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht