CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Werkveld

Expertmeeting Sociaal-Cultureel veld

Informatie

In het kader van het adviestraject FotoPLUS en op vraag van de overheden verkent CVN opnieuw de Vlaams-Nederlandse samenwerking binnen het sociaal werk en welzijn.

Op 8 september organiseert CVN een expertmeeting over het Sociaal Cultureel Veld binnen Vlaanderen en Nederland.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht