CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Meesters

Expertmeeting ‘Meesters’ (FotoPLUS)

Informatie

CVN beschrijft in FotoPLUS het brede Cultuurveld in Vlaams-Nederlandse samenwerking. De sectoren erfgoed, beeldende kunsten, architectuur, muziek en film bevinden zich in de voorbereidende fase. In vooronderzoek hebben diverse spelers in de erfgoed en toerisme sector met CVN gesproken over mogelijkheden tot verbinding. Op basis van die voorbesprekingen is gebleken dat het nuttig en nodig is Vlaams Nederlandse samenwerking in Erfgoed nader te beschrijven. CVN doet dat aan de hand van ‘Oude en Nieuwe Meesters’.

Dit overleg zal plaatsvinden op woensdag 26 november van 10.30 tot 12.30 u in de vergaderzaal van CVN, Leopoldstraat 6 te Brussel.

U kunt hier de agendastukken voor de expertmeeting terugvinden. Binnenkort zullen de uitkomsten van het overleg op de website geplaatst worden.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht