CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

AB3-098

Expertmeeting Creatieve Industrie (FotoPLUS)

Informatie

Op expliciet verzoek van de Nederlandse overheid beschouwt de Commissie Cultureel verdrag Vlaanderen – Nederland de culturele samenwerking binnen de Creatieve Industrie. Deze expertmeeting vond plaats op 18 november 2014 in de vergaderzaal van CVN.

De agendastukken kunt u hier terugvinden.

Grote lijnen

De uitkomsten van de expertmeeting worden momenteel door een brede groep experts gelezen en aangevuld. Tijdens het overleg werden onderstaande onderwerpen als urgent beschouwd. Het volledige verslag leest u binnenkort op de website.

  • Het beleid is te veel afgestemd op grotere spelers eerder dan kleinere spelers en ZZP-ers
  • Er is noog aan creativiteit binnen de creatieve sector om haar rol binnen sociale innovatie op te nemen
  • cross-sectoraal ondernemen (openbreken van grenzen) tussen klassieke ondernemingen en creatieve sector vraagt meer facilitaire ondersteuning
  • De organisatievorm van creatieve organisaties is te vaak gericht op inkomsten via subsidies en beperkt daarmee gedeeltelijk het ondernemerschap, en groei.

Vervolg

De uitkomsten van deze expertmeeting worden momenteel voorgelegd aan de brede sector.
Daarna zullen deze worden meegenomen in de bilaterale schets van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking (FotoPLUS) die opgeleverd wordt begin 2015. Deze biedt context aan de Viering twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht