CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

leiderschap

Debat ‘Quantifiction’

Informatie

Op 21 mei vindt een debat plaats over kwantificering in de kunsten in Cinéma Marivaux, naar aanleiding van het Quantifiction-project van SPIN. In de kunstensector leeft een bezorgdheid over het toenemende belang dat gehecht wordt aan cijfers en data in het gesprek over de waarde van kunst en de ontwikkeling van kennis over kunst. Bewijs in cijfers blijkt steeds meer nodig om de samenleving te overtuigen van de waarde van kunst en cultuur, terwijl net de kern van het culturele of artistieke zo moeilijk meetbaar blijkt. Het doel van het debat is om samen na te denken over alternatieve manieren om de waarde van kunst en cultuur kenbaar te maken – hetzij via slimmer gebruik van cijfers en metingen, hetzij via geheel andere strategieën of discoursen. In dit kader past ook het recent gepresenteerde onderzoeksrapport De waarde van cultuur van Pascal Gielen en collega’s. VTi vindt het boeiend dat kunstenaars hun stem laten horen over dit thema, en daarom ondersteunen we graag het initiatief van SPIN.

De kick-off van het debat wordt gegeven door Kate McIntosh van SPIN, op basis van een tekst die ze samen met Dries Douibi (Bâtard festival) schreef voor Courant (pagina 20 e.v.), het magazine van VTi. Daarna volgt een bijdrage van Sara Selwood – een onderzoeker, curator en consultant die uitvoerig gewerkt heeft rond de waarde van kunst en cultuur voor heel wat publieke en private opdrachtgevers. Ze is ook hoofredactrice van het door Routledge uitgegeven tijdschrift Cultural Trends. Selwood zal de kwestie introduceren, waarna een debat volgt met Bojana Mladenović (directeur van het Veemtheater in Amsterdam), Kate McIntosh (SPIN) en Bart Van Looy (KU Leuven). Moderator is Alexander Vander Stichele (FARO).

Organisatie: VTi, in samenwerking met SPIN en Kunstenfestivaldesarts

Toegang is gratis en reserveren verplicht: via +32 (0) 70 222 199 of tickets@kfda.be
Spreektaal: Engels

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht