CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

CVN Expertmeeting | Verkenning Vlaams-Nederlandse samenwerking in Podiumkunsten en Kunstonderwijs | Brussel, 1 april 2014

Informatie

CVN ontvangt signalen vanuit de sectoren podiumkunsten en kunstonderwijs over de manier waarop de Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling verloopt. Die signalen zijn niet allemaal even positief, lijken ruimte voor optimalisatie te bieden en zijn kort samen te vatten door het volgende citaat:

We vissen in dezelfde vijver van studenten, docenten, en publiek. Wederzijdse verschillen in benadering en waardering  van deze groepen is contraproductief

CVN verkent de relevantie van deze berichten en wil praktische aanbevelingen voor verbeterde uitvoering van beleid formuleren. De blik is daarbij gericht op de samenwerking binnen de Lage Landen als richting Derde Landen.

In deze  startnotitie Podiumkunsten en Kunstonderwijs (PDF) komen de volgende hoofdthema’s aan de orde:

  1. Arbeidsmobiliteit
  2. Uitstraling richting Derde Landen
  3. Talentontwikkeling

Elk thema wordt verkend aan de hand van onderzoeksvragen. In algemene zin richt de verkenning zich primair op de beantwoording van de volgende vragen:

Op 1 april organiseert CVN over deze thematiek een eerste verkennende expertmeeting.

Via deze website houdt CVN u op de hoogte van het verloop van de verkenning en het eventueel erop volgende adviestraject.

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht