CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Beleidskader

Voor de missie van CVN zijn actuele bilaterale beleidsstukken bepalend.

Enerzijds zijn dat de beleidsstukken van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Departement Internationaal Vlaanderen, vanwege het per definitie internationale karakter van het bilaterale Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Deze bewindspersonen zijn de opdrachtgevers van CVN.

Anderzijds de unilaterale beleidsstukken van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media die door CVN altijd in bilaterale context moeten worden geplaatst.

De Europese Unie is van grote invloed. Voor de verdragsthema’s van CVN kunt u op deze pagina ook die relevante thema’s lezen, naast de bepalingen uit het Unesco werkveld die voor het Cultureel Verdrag kaderend zijn.