CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

 

CVN baseerde haar adviezen op uitgebreide raadpleging van Bronnen. Uitgangspunt voor de beleidsadviezen van CVN is het vigerende Vlaamse en Nederlandse beleidskader. Altijd vond de analyse van dit beleid en de realisatie ervan binnen de actuele context plaats. De adviezen kwamen steeds tot stand na consultatie van Vlaamse en Nederlandse instellingen en experts uit het veld. Een overzicht van deze bronnen staat hier weergegeven. Per Bronnensoort een is uitgebreider overzicht beschikbaar.

Beleidskader

Thematische bronnen

Externe bronnen

Volg CVN op Twitter

Lees meer