CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

“Vlaanderen wil nog steeds meer investeren in bakstenen dan kennis” | De Morgen

Blog 26 juli 2014
26/07/2014

Op demorgen.be verscheen een opiniestuk van Prof. dr. Luc Soete, onderwijsspecialist en rector magnificus van de Universiteit Maastricht, over financiering van het Hoger Onderwijs.

Hieronder een korte passage over Vlaanderen en Nederland, het volledige artikel op DeMorgen.be leest u hier.


 

“Het blijft dan ook wachten op een echt debat over de kosten van het hoger onderwijs. Wie draagt de kosten en wie profiteert ervan? Hoe kan een beurzenstelsel of een sociaal leenstelsel de toegankelijkheid tot hoger onderwijs al dan niet vrijwaren? Hoe kunnen studenten geprikkeld worden in een stelsel dat het onderwijs min of meer gratis aanbiedt?

In Nederland is dit debat met de komende afschaffing van het stelsel van studiefinanciering – de ultieme vorm van democratische toegankelijkheid tot hoger onderwijs – en de invoering van een sociaal leenstelsel met ingang van september 2015 in een nieuw vaarwater beland. Interessant is dat deze vrij fundamentele hervorming niet ingegeven werd door een bezuinigingsdoelstelling, maar hoofdzakelijk door efficiëntieoverwegingen. De universiteiten en hogescholen zijn er voorstander van en hebben zich ertoe verbonden de extra middelen in de verbetering van hun onderwijs te investeren. Daartoe hebben ze zelf al een voorschot genomen van 200 miljoen.

Het probleem in Vlaanderen is dat we nog steeds bereid zijn meer te investeren in de bakstenen van onze huizen dan in de kennis van onszelf en onze kinderen. Het activeren van private investeringen in kennis wordt echter niet geprikkeld door bezuinigingen op overheidsinvesteringen, integendeel. Publieke kennisinvesteringen – in hoger onderwijs of wetenschappelijk onderzoek – zijn ‘attractors’ voor nationale en inernationale private kennisinvesteringen, of het nu om private bedrijfsinvesteringen of collegegelden gaat.”

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht