CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Toekomst taalkundige gemeenschap Vlaanderen| Minister van Staat Mark Eyskens

05/11/2014

Minister van Staat Mark Eyskens publiceerde op Knack een opiniestuk over het debat omtrent de taalkundige gemeenschap Vlaanderen-Nederland

De toekomst van Vlaanderen moet niet gezocht worden in het vormen van een eigen staat, maar in het versterken van een taalkundige gemeenschap met Nederland, vindt Mark Eyskens.

Het is duidelijk verklaarbaar dat men een eigen taal wil verdedigen en zich door invloeden van buitenaf bedreigd voelt. August Vermeylen deed de uitspraak dat Belgen Vlamingen moeten zijn om Europeanen te worden. Mark Eyskens heeft de volgende boodschap: “Uiterst links wil de goederen en diensten uit het buitenland buiten houden: uiterst rechts wil de mensen uit het buitenland ginder houden (…) leve het economisch en cultureel protectionisme.”

De gehele discussie omtrent een eigen Vlaamse taal heeft niet alleen een culturele maar ook een politieke lading. Het Standaard Nederlands wordt in Europa potentieel gesproken door ongeveer 23 miljoen mensen. Daardoor is het een middelgrote taal. Dit zou doorslaggevend moeten zijn, meer bepaald voor Franstaligen in België, om Nederlands te leren. Maar wanneer Franstaligen dit doen komen zij in het gebruik tot de constatering dat die taal in hun omgang met de meeste Vlamingen amper wordt gesproken.

Volgens Eyskens ligt de toekomst van Vlaanderen in het versterken van een zo sterk mogelijke culturele en taalkundige gemeenschap met Nederland. Dit alles met de bedoeling om vanuit deze culturele basis, de jonge generatie de smaak te geven voor ‘grenzeloze’ solidariteit, verdraagzaamheid, openheid van geest.

Bron en volledig bericht: Knack

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht