CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Speech Katia Segers bij de aanbieding CVN advies Tot Hier. En nu verder!

04/09/2013

Mevrouw de Minister,
Mijnheer de Minister,

Wanneer twee landen of andere partijen een verdrag sluiten, dan geldt het adagium ‘Pacta sunt servanda”. Anders heeft het geen zin om een verdrag te sluiten. Hoewel bij sommige verdragen het goed is om af en toe dit adagium op gezette tijdstippen te herhalen, is er op z’n minst één verdrag tussen Vlaanderen en Nederland dat als het ware van nature is ontstaan en als vanzelf wordt gerespecteerd: de culturele uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen, gebaseerd op onze gemeenschappelijke taal, verleden en cultuur. Ook al lijkt het een quasi natuurlijk verbond, toch zijn er vele redenen waarom het afsluiten van het Cultureel verdrag tussen Vlaanderen en Nederland, in 2015 reeds twintig jaar geleden, een bijzonder goede zaak is gebleken.

Tot hier. En nu Verder!

Katia Segers overhandigt CVN advies Tot hier. en nu verder! aan Ministers Timmermans en Schauvliege foto: Marianne Hommersom

2015 mogen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. De pas sinds vorig jaar vernieuwde Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland heeft zich met veel plezier en inzet over de vraag gebogen op welke manier we het best dit heugelijke event, 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, de nodige luister kunnen geven.

Het is mij dan ook een groot genoegen om u namens de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland het beleidsadvies Tot hier. En nu verder! aan te bieden, als antwoord op uw vraag om aanbevelingen voor de viering van 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in 2015.

De Commissie Cultureel Verdrag ziet de viering als aanleiding voor een enthousiasmerende campagne, die kwaliteit en herkenbaarheid weerspiegelt, met uitstraling naar en participatie van alle bewoners van Vlaanderen en Nederland, én met het oog op marktverruiming als visitekaartje richting Derde Landen.

De Viering moet ons inziens een initiatief zijn dat bloeit en groeit in het brede culturele veld en leeft onder beide bevolkingen.

Concreet doet CVN aanbevelingen aan de beide overheden om culturele instellingen te faciliteren, en te verleiden om de viering in hun programmering een plaats te geven.

Zo wordt de Viering straks een feest voor, en ook dóór het brede publiek.

CVN hoopt van harte met dit advies een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van de Viering, als toonmoment en opmaat en hopelijk katalysator voor een nog sterkere culturele samenwerking in de toekomst.

Katia Segers
Ondervoorzitter, namens de Commissie CVN

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht