CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Overleg Kunstenorganisaties tevreden met Sven Gatz als minister | DeRedactie.be

Belga, Dieter Bauwens
25/07/2014

Op DeRedactie.be verscheen een eerste reflectie op de benoeming van nieuw minister Sven Gatz (OpenVLD). Het bericht leest u hier.


De eerste reacties in de culturele sector op de aanstelling van Sven Gatz als Vlaams minister van Cultuur zijn opgelucht en hoopvol. “We kennen hem uit zijn parlementaire periode als een open geest en een harde werker”, zegt Paul Corthouts van het Overleg Kunstenorganisaties, dat de belangen vertegenwoordigt van meer dan 160 organisaties uit de professionele kunstensector.

 

Van RektoVerso verscheen een eerder interview met de nieuwe minister uit 2011.


 

Gatz: ŒWe moeten die discussie aangaan, ja. Alleen is het jammer dat Schauvliege ze gestart is vanuit een loutere managements- en besparingslogica. Zelf zou ik aan dat debat meteen een reflectie rond internationale uitstraling koppelen. Moeten we dat internationale beleid niet veel professioneler benaderen, in plaats van het zo te laten afhangen van een attaché links of rechts, of een toevallige doorbraak vanuit de basis? Dé prioriteit voor een toekomstig cultuurbeleid blijft voor mij evenwel cultuureducatie. Canon-Cultuurcel levert al goed werk, maar structureel is dat te weinig. Je zult de vruchten van zo¹n bijsturing niet plukken binnen een of twee legislaturen. Educatie is iets wat je minstens tien jaar moet volhouden, om dan hopelijk vast te stellen dat de cultuurparticipatie vanzelf toeneemt. Het huidige decreet Cultuurparticipatie zou ik eerder afschaffen, met uitzondering wel van de subsidies aan gerichte projecten en instellingen. Wettelijk vastleggen dat iedereen moet participeren, zoals Anciaux deed, slaat volgens mij nergens op. Je verwart politiek met symboliek.¹

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht