CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Kunstbeleid voor de Facebookgeneratie

29/08/2014

Hoe in het kunstenbeleid in te spelen op trends als vergrijzing, digitalisering en globalisering? Melle Daamen, directeur Stadsschouwburg Amsterdam en lid Raad voor Cultuur, doet een aantal voorzetten. Slot van een tweeluik dat u volledig kunt lezen in NRC Reader

Illustratie Olivia Ettema

Illustratie Olivia Ettema

Daamen stelt aan de hand van de volgende begrippen het Cultuurbeleid ter discussie:
1 Van piramide naar trechter
2 Heroverweeg spreidingsbeleid
3 Denk als multinational
4 Innoveer
5 Herzie het kwaliteitsbegrip
6 Nieuwe gidsfunctie
7 Breek het systeem open

Het (publieke) debat rond bovenstaande thema’s krijgt vorm. Zo ging Hans Onno van den Berg in op de argumenten van Daamen, zoals te lezen is op zijn website, waarin hij aan waarheidsvinding doet: “is het waar, of op zijn minst steekhoudend ? En waarop is het gebaseerd ? Wij besluiten zijn beweringen te checken.”

Conclusie van van den Berg: Bijna geen van de beweringen van Melle Daamen snijdt hout.

Op 10 september verscheen deze ingezonden brief van Caspar Nieuwenhuis aan Minister Bussemaker in de Theaterkrant, waarin hij pleit voor een bestel bestaande uit twee pieren, een verwijzing naar de pieren in Brighton: de ene puur economisch met dwingende prestatie-eisen, de ander zonder enige vorm van economisch criterium.

Nieuwenhuis: “Beste minister, Melle Daamen heeft gelijk, we lopen achter, de roes van acute waardering vertroebelt ons zicht op de toekomst en daarmee ook het beleid. Dus kies en innovatie zal domineren. Kies en er komt weer ruimte voor een discours over de waarde van kunst. Kies en over tien jaar is er een meer divers, relevanter en invloedrijker kunstensector dan nu.”

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht