CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Interview met Guy Janssens in ‘De Standaard’ over installatie nieuwe Commissie

25/05/2012

‘We hebben weer vertrouwen’

Dan toch Vlaams-Nederlandse samenwerking

uit: De Standaard, vrijdag 25 mei 2012

 

Sinds gisteren is er een nieuwe commissie die het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland vlot moet trekken.

De motor heeft een paar jaar enorm amechtig gesputterd, maar Vlaanderen en Nederland gaan dan toch maar verder samenwerken op het vlak van cultuur. Het zag er lang naar uit dat beide partners te weinig gemeenschappelijks hadden om een zinvol programma uit te werken.

De commissie voor het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) die in 2006 werd aangesteld, bleef in één lange overgangsfase steken. Die van 2010 raakte niet eens aangesteld. In een kritische evaluatie adviseerde een bureau dat het CVN aan herijking toe was. Secretaris Guy Janssens licht de nieuwe koers toe.

Afscheidnemend voorzitter Herman Balthazar besloot zijn toespraak gisteren met: ‘herstel de averij’.

‘Het Cultureel Verdrag bestaat sinds 1995. Er is de jongste jaren een aanslepende overgangsperiode geweest, maar een verdrag tussen twee landen zeg je niet zomaar op. Vorig jaar hebben Vlaanderen en Nederland beslist het toch te behouden. Er zijn nu een paar opdrachten gekomen, zoals een groot evenement om in 2015 het twintigjarige bestaan te vieren. Zo’n vraag wekt vertrouwen.’

Minister-president Kris Peeters kondigde gisteren een nieuwe oriëntatie aan. Hoe ziet die eruit?

‘Er is overeengekomen om het Cultureel Verdrag af te slanken en opnieuw aan te knopen met zijn initiële opdracht, een adviesfunctie. Het is dus niet langer de bedoeling dat we publieksmanifestaties opzetten.’

‘Maar kleine expertenmeetings acht ik nog mogelijk. Zo kun je experten uit een bepaald terrein samenbrengen en dan een scherp advies uitbrengen.’

Kan het Cultureel Verdrag de tanende interesse voor elkaar counteren?

‘Je zou kunnen proberen vanuit een pioniersgeest dichter bij elkaar aan te schurken. Maar dat lijkt wat moeilijk en geforceerd. We kunnen wel proberen de banden aan te halen en elkaar beter leren kennen. We kunnen belangstelling proberen op te wekken voor elkaars verwezenlijkingen.’

Is er nog een ambitieus project mogelijk?

‘In Nederland slaan de bezuinigingen toe en over de Vlaamse toelage moet nog beslist worden. In elk geval zal het krapper worden. Zo gauw De Buren opnieuw naar het Muntplein verhuist, trekt ons secretariaat bij hen in. Dat scheelt weeral aan huurkost. Met de andere Vlaams-Nederlandse organisaties, zoals Ons Erfdeel, De Buren, de Taalunie en De Brakke Grond willen we samen een verhaal maken.’

‘Voorts kunnen Vlaanderen en Nederland zich in andere landen samen manifesteren. Er zijn bijvoorbeeld plannen om samen gastland te worden op de Frankfurter Buchmesse. Er zou ook samenwerking kunnen zijn op de Biënnale van Venetië.’

Zal er in de toekomst beter met Nederland te praten vallen nu de PVV van Geert Wilders geen gedoogpartner meer is?

‘Het is niet aan mij als secretaris om daar grote politieke uitspraken over te doen. Ik zie wel dat er deze week alleen al enkele bijsturingen geweest zijn op het vlak van de cultuurbesparingen. Mijn aanvoelen is dat men op enkele harde beslissingen toch wel zal terugkomen.’

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht