CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

‘In hoeverre is dit een besparing en geen ideologische uitputtingsslag?’| Peter de Caluwe

22/10/2014

22 oktober verscheen in DeMorgen het opiniestuk van Peter de Caluwe over de culturele maatregelen van de federale regering. Volgens de Caluwe is dit het begin van een ware ‘culturele black-out’.

“Indien er al gedacht werd dat de Vlaamse subsidiekortingen onredelijk hoog waren,fasten your seatbelts voor de maatregelen van de net geïntroniseerde federale regering. Een ware kaalslag. De federale administraties, waartoe de culturele instellingen De Munt, Bozar en het Nationaal Orkest worden gerekend, krijgen een besparing opgelegd van 4 procent op personeel en 20 procent op werking, en dit met ingang van 1 januari 2015 en met een verhoging van nog eens 2 procent in elk jaar erna tot en met 2019. (…) Een nooit eerder vertoond schouwspel en potentieel een aanleiding om niet langer ‘schouwspel’ aan te bieden.”

“Deze maatregel geldt voor àlle federale overheidsdiensten, maar is het verdedigbaar dat ook de cultuurhuizen over dezelfde kam gescheerd worden? Culturele instellingen kunnen onmogelijk worden beschouwd als normale administraties (het valt me overigens op dat dit ook enkel dan gebeurt wanneer er over besparingen gesproken wordt, nooit wanneer het over gelijkschakeling op het vlak van voordelen gaat, maar dat terzijde. Zijn de reducties van de patronale lasten bijvoorbeeld ook toepasbaar op onze sector of blijven ze enkel een voordeel voor het ware patronaat). Wij zijn geen administratieve maar een creatieve instelling. Wij zijn bovendien geen bewarende sector maar een vernieuwende sector.”

“Wij wensen onverminderd onze publieke opdracht te kunnen blijven waarmaken als internationaal gereputeerde dragers van wat één van de belangrijkste exportproducten van ons land is geworden: cultuur. Wij zijn er in afgesloten seizoenen in geslaagd een quasi catastrofale bevriezing van een deel van ons budget te milderen tot een nog steeds zware, maar uiteindelijk mogelijk gebleken bezuiniging. Dat hebben we enkel gedaan door goed beleid op het vlak van organisatie, personeel en budget en mét behoud van een sterk artistiek profiel.”

“De basisvraag is de volgende, en ik citeer uit een tekst die ik twee jaar terug publiceerde: “Ik stel de vraag aan u, publiek en overheid, pers en collegae: wil ons land een federaal operahuis, wensen we nog federale instellingen in onze hoofdstad die een directe afstraling bieden voor de Europese renommée van onze federatie en gemeenschappen? Ik stel deze vraag serieus: als men dit niet wenst heeft het ook geen zin om verder na te denken over onze toekomst, die nu al de facto bestaat door de engagementen die reeds werden aangegaan voor de komende vier jaar. Indien men De Munt op hetzelfde internationale concurrentieniveau verder wil zien functioneren dan moeten we tenminste behouden wat we totnogtoe hadden en kunnen we geen verdere kortingen of onduidelijke perspectieven ten aanzien van een aantal concrete materies tolereren. Enkel op die basis kunnen we verantwoord en realistisch verder werken en onze ambitie blijven waarmaken.”

Bron en volledig artikel: DeMorgen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht