CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

‘Het beste van…’ de speeches tijdens de installatie nieuwe Commissie

31/05/2012

Op 24 mei is de nieuw samengestelde Commissie Cultureel Verdrag geïnstalleerd tijdens een plechtigheid in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse Minister-president. Vier hooggeplaatste personen namen het woord, waarbij gastheer Kris Peeters het spits afbeet. Na hem volgden Henne Schuwer, ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden en de beide afscheidnemende voorzitters van CVN, Herman Balthazar en Wim van Gelder. Hieronder leest u een compilatie van hun woorden, waarmee zij terugblikten op de afgelopen jaren en daarnaast de nieuwe Commissie een hart onder de riem staken. Via de links kunt u de speeches van Herman Balthazar en Wim van Gelder in het geheel lezen.

Een moment van reflectie

“Een moment om terug te kijken op wat gerealiseerd is. En om te dromen van wat in de toekomst nog gaat komen”. Zo typeerde Kris Peeters de feestelijke dag waarop de Vlaamse en Nederlandse regeringen de leden van de nieuwe Commissie Cultureel Verdrag installeerden. “Het verdrag heeft dingen gestimuleerd en mogelijk gemaakt”, beaamde Schuwer, die verwees naar de waardevolle gezamenlijke Vlaams-Nederlandse acties waarvan hij niet weet of ze zonder het Verdrag als faciliteit tot stand hadden kunnen komen. Hij vervolgde: “We hebben zoveel banden die we eigenlijk nog altijd te weinig onderkennen”, refererend aan de uitwisseling van grote talenten zoals Vlaming Jan Raes die de scepter zwaait bij het prestigieuze Amsterdamse Koninklijk Concertgebouworkest en zijn landgenoot Peter Vandermeersch die de hoogste post bij NRC Handelsblad bezet. Om dit soort relaties vaker en beter in het zonnetje te zetten, bepleitte Schuwer in zijn speech “een gezamenlijk cultureel supplement voor De Standaard en NRC Handelsblad”.

Het was vooral Herman Balthazar die in zijn speech stilstond bij de ontwikkeling die CVN de afgelopen zes jaar doorgemaakt heeft. Sinds het najaar van 2006 verschoof de basislijn van de werking “van een veelheid aan ongevraagde adviezen naar een net van kleinere ontmoetingen met ervaringsdeskundigen en experten rond verschillende sleutelthema’s van het Verdrag”. Collega-voorzitter Wim van Gelder noemde juist dit laatste als iets waaraan hij goede herinneringen heeft: “Ik heb het meest genoten van de ontmoetingen van experts uit Vlaanderen en Nederland die een bepaald beleidsveld met elkaar bespraken. Het constateren van overeenkomsten en verschillen levert een verdieping op in de problematiek en een meerwaarde in blootleggen van de essentie van bepaalde beleidsdoelen.” Het proces van evaluatie van deze activiteiten door de opdrachtgevers blijft in herinnering als een bladzijde met een randje: “Helaas is er toen veel misgelopen en dat heeft elk lid van de Commissie betreurd. Vooral de onzekerheid en de lange duur van het evaluatieproces heeft verlammend gewerkt”, zo beschreef Balthazar.

En nu… de toekomst!

CVN laat de periode van onzekerheid definitief achter zich en zet vanaf vandaag haar tanden in nieuwe adviesaanvragen van de beide regeringen. “Heel concreet, heel praktisch” is de manier waarop Kris Peeters een meerwaarde ziet om samen met Nederland “de toekomst te verkennen”. Schuwer drukte de nieuwe leden vooral op het hart zich “als geuzenclub”  op te stellen “ die ons wijst op mogelijkheden tot samenwerking”. Hij noemde onder meer het cultureel erfgoed op het vlak van de podium- en schilderkunst, als unieke kans voor Vlaanderen en Nederland om zich wereldwijd te profileren. “Moet u eens kijken! Wij hebben ze!”, zo riep hij uit en op, om toch vooral de wereld in te gaan met de werken van Rubens en Jordaens en gezelschappen zoals de nationale balletten en orkesten.

“CVN blijft een rol spelen en het is hoopvol dat beide regeringen uitmuntende mensen hebben benoemd om het gedeblokkeerde roer over te nemen”, zo blikte Balthazar vooruit. Schuwer kondigde alvast aan dat CVN zich nog dit jaar zal buigen over advisering rond de gezamenlijke Vlaams-Nederlandse culturele presentatie in het buitenland en de viering van het twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag in 2015. Hopelijk komt hij hiermee tegemoet aan de wens van Herman Balthazar die de regeringen opriep om het Cultuur Verdrag toch vooral “au sérieux te nemen”. Hij wees op het belang van “de waakzaamheid van de parlementen” en “de doordringingsgraad op het niveau van provinciale en lokale besturen”.

Wat men elkaar meegaf

Vanzelfsprekend werden op 24 mei verschillenden mensen rond het Cultureel Verdrag bedankt, met speciale aandacht voor de uittredende leden van de Commissie. Zij ontvingen uit handen van de Vlaamse Minister-president een “teken van appreciatie”. Wim van Gelder wenste de nieuwe Commissieleden “alle succes” toe. Hieraan voegde Balthazar de volgende boodschap toe: “Herstel de averij en zorg voor nieuwe vaarroutes en nieuwe bevrachting. Ergens in de vloot van de samenwerking Vlaanderen-Nederland blijven wij aan jullie zijde staan.”

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht