CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Cultuur in de participatiesamenleving

14/11/2014

In MMNieuws verscheen een artikel van de hand van Marco Vulpen over Cultuur in de Participatiesamenleving. Vanwege de directe connectie met het CVN traject FotoPLUS kunt u hier een korte weergave vinden. Voor het volledig bericht kunt u naar de de website van MMNieuws gaan.
In de afgelopen jaren heeft de kunst- en cultuursector veel kritiek gekregen: te veel oog voor vernieuwing, te weinig voor volkscultuur en ambachtelijkheid. Te veel aanbodgericht, te weinig inspelend op de interesses van een breed publiek. Terecht of onterecht: theatergezelschappen, schouwburgen, musea, orkesten en kunstmanifestaties hebben het stempel ‘elitair’ gekregen. Aangewakkerd door de crisis en opkomend populisme is de sector weggezet als ‘linkse, dure hobby’. Het resultaat is dat er in opeenvolgende bezuinigingsronden door alle overheidslagen fors op kunst en cultuur bezuinigd is.

Nu het einde van de crisis in zicht lijkt, blijkt de rolverdeling tussen overheid, publieke instellingen en burgers ingrijpend te zijn veranderd. De publieke middelen zijn fors gedaald; de overheid trekt zich terug en laat meer over aan burgers en particulier initiatief. De overheid concentreert zich op regie en het creëren van randvoorwaarden, waarmee kwaliteit van leven en het functioneren van de samenleving kunnen worden gewaarborgd. Niet meer vanuit het concept van de verzorgingsstaat, maar vanuit een nieuw concept: de participatiesamenleving. Burgers meer betrekken bij de samenleving, publieke dienstverlening beter afstemmen op de vraag, in de uitvoering meer overlaten aan marktpartijen en een groter beroep op zelfwerkzaamheid van burgers. Dat zijn de lijnen waarlangs de overheid het publieke domein wil herijken.

Bron en volledig artikel: MMNieuws

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht