CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Figuur-2a-versie-0.95

Sleutels tot Verzilveren, culturele samenwerking richting Derde Landen

07/06/2013

Op 10 april 2013 presenteerde CVN Sleutels tot verzilveren. Beleidsadvies over Vlaams-Nederlandse samenwerking richting Derde Landen.

In een tijd van globalisering en een groeiende internationale concurrentie, is bilaterale samenwerking een troef. Voor Vlaanderen en Nederland kan het zelfs noodzakelijk blijken om in de toekomst op internationeel nog gezien te worden en van invloed te zijn.

Om meer internationale publiciteit te genereren voor de economische en culturele troeven van de regio Vlaanderen-Nederland, is het belangrijk om expertise te bundelen en kosten-efficiënter te opereren. Daarom vindt de Vlaams-Nederlandse samenwerking idealiter plaats binnen een meer vanzelfsprekend systeem van gezamenlijk (bilateraal) Halen en Brengen.

Vlaanderen-Nederland toets
Vlaanderen en Nederlands werken samen, tenzij het in een specifiek geval geschikter is om samen te werken met een andere partner, of om unilateraal te werken.

Cultureel Ambassadeur
CVN’s aanbeveling is om elke drie jaar een nieuwe Cultureel Ambassadeur aan te wijzen, als zijnde de verpersoonlijking van alle waarden en kenmerken van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Deze persoon is als het ware het culturele visitekaartje van The Low Countries.

De drie Sleutels tot Verzilveren
De presentatie van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking moet volgens CVNeffectief, zichtbaar en herkenbaar zijn en noemt dat de drie Sleutels tot Verzilveren.

  1. Optimale inzet van competenties (effectiviteit)
    Om een effectieve samenwerking te komen, is het van belang om een beleid te ontwikkelen met een faciliterend karakter, gericht op netwerken en matchmaking.
  2. Juiste aanwezigheidspolitiek (zichtbaarheid)
    Om de zichtbaarheid van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking te optimalisen zijn er twee complementaire pistes: enerzijds de aanwezigheid op internationale presentatiemomenten die van tijdelijke aard zijn, en anderzijds het instandhouden van een beperkt netwerk van culturele instituten in Derde Landen. Daarnaast verdient het aanbeveling om prominent online aanwezig te zijn.
  3. Paradepaardjes (herkenbaarheid)
    Dankzij een verwante historisch artistiek erfgoed, de gedeelde Nederlandse taal en hedendaagse culturele interactie, kan de Vlaams-Nederlandse culturele (re)presentatie optimaal gebruik maken van paradepaardjes, uit het verleden en heden. Paradepaardjes zijn artistieke uitingen of evenementen die het product zijn van de Vlaams-Nederlandse ruimte, ook wel bekend onder de noemer The Low Countries.

Meer versies en reacties:

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht