CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Vlaams minister voor Cultuur Joke Schauvliege, en Nederlands minister Buitenlandse Zaken Frans Timmermans ontvingen het CVN advies inzake de viering van het 20-jarig Cultureel verdrag. (foto Marianne Hommersom)

Viering 20 jaar Cultureel Verdrag Vlaanderen – Nederland in 2015

04/09/2013

Op 4 september 2013 overhandigde de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN)  Tot hier. En nu verder!,  Beleidsadvies over de Viering van 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in 2015, aan Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege en de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. In februari 2014 besluiten de Vlaamse en Nederlandse overheden voor deze viering een gelegenheidsfonds in te richten ter grootte van 340.000 euro, dat naast steun aan programmering ook voorziet in middelen voor communicatie. Daarnaast plannen de overheden culturele piekmomenten als opening en afsluiting van de viering. Met deze besluitvorming volgen de regeringen het beleidsadvies Tot hier. En nu verder!, “vanuit de ambitie om de Vlaams-Nederlandse contacten te bestendigen en te intensiveren” (bron: persbericht Vlaamse Regering ‘Vlaanderen en Nederland vieren in 2015 hun nauwe culturele banden’, 21 februari 2014).

Samengevat doet CVN in Tot hier. En nu verder! de volgende aanbevelingen:

Deel 1: De Viering dient een enthousiasmerende campagne te zijn met uitstraling naar alle bewoners van Vlaanderen en Nederland. Daarnaast kan ze een visitekaartje zijn richting Derde Landen.
De Viering is voornamelijk een initiatief dat bloeit en groeit in het brede culturele veld. CVN doet aanbevelingen aan de overheid om culturele instellingen te verleiden hun programmering op de Viering aan te passen. Naast het voorzien vanoverkoepelende marketing, richten de aanbevelingen zich vooral op budget-neutrale acties die publieke, gesubsidieerde en private partners mobiliseren.

De betrokkenheid van de Vlaamse en Nederlandse overheid bij de Viering zou zich moeten concentreren rond Piekmomenten: markeringspunten, zoals een openings- en een afsluitingsevenement, in samenwerking met de culturele topinstellingen uit Vlaanderen en Nederland. Deze Paradepaardjes vertegenwoordigen de cultuur van wereldklasse die Vlaanderen en Nederland te bieden hebben.

Deze Piekmomenten zijn hét culturele visitekaartje van de Lage Landen richting Derde Landen. De culturele presentatie kan bijdragen aan het vinden van kansen voor marktverruiming voor Vlaams-Nederlandse cultuur, evenals vergroting van het publieksbereik.

De Viering zou niet alleen de culturele verworvenheden van de afgelopen twintig jaar centraal moeten stellen. Het kan ook een manier om met een divers cultureel programma de Vlaams-Nederlandse regio bij een breed publiek in binnen- en buitenland op een positieve manier voor het voetlicht te brengen.

Deel 2: Overzicht 20 jaar Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in de Foto en Foto+
De Foto is een overzicht van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in de afgelopen 20 jaar.

CVN beveelt aan om de Foto nog scherper te maken en een completer maken: Foto+, een completer beeld met overzichten, voorbeelden en aantallen per sector en met trends en aard van activiteiten.

Foto+ kan een gehanteerd worden als controle- en meetinstrument in de beleidscylus en beleidsevaluatie van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking in de toekomst.


Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht