CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Samenwerking theater- en regieopleidingen

Samenwerking theater- en regieopleidingen

14/01/2001

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland hecht veel waarde aan een verbetering van de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse theateropleidingen. Dit is één van de conclusies van de startconferentie die de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland in november 1999 in Gent organiseerde.

In het kader van de Bolognaverklaring lijkt het de Commissie zinvol om de Vlaamse en Nederlandse Toneel- en Regieopleidingen te stimuleren dit concept in goed onderling overleg verder te ontwikkelen. De curricula van theaterscholen moeten zo op elkaar afgestemd zijn, dat studenten één jaar van de opleiding aan een andere theaterschool kunnen volgen. Indien nodig moet de regelgeving worden aangepast. De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland stelt voor een studiegroep te vormen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden op dit terrein. De Commissie biedt aan deze studiegroep secretarieel en
logistiek te ondersteunen. Dit onderzoek zal resulteren in een advies.

Meer uitwisseling van docenten tussen Vlaanderen en Nederland zou zeker kunnen bijdragen tot een betere samenwerking. Het beschikbaar stellen door de overheid van een financiële bijdrage in de reis- en verblijfkosten van de docenten uit het andere land zou zeker een stimulerend effect hebben.
Door een festival te organiseren waarbij de eindexamenproducties van de Vlaamse en de Nederlandse toneel- en regieopleidingen te zien zijn, zou men beter op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het andere land.

Dit festival zou afwisselend in Vlaanderen en in Nederland plaats kunnen vinden. De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland vraagt de Vlaamse en Nederlandse regeringen aan deze initiatieven medewerking te verlenen, waar nodig de regelgeving aan te passen en de genoemde projecten financieel te ondersteunen.

Download hier het volledige advies en de bijlage.

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht