CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Het hoger onderwijs

Gemeenschappelijk Nederlands-Vlaams project m.b.t. Jeugdtheaterprijs

06/07/2000

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland onderschrijft de behoefte aan en de zin van een Jeugdtheaterprijs voor het Nederlandse taalgebied, waarin jaarlijks de boeiendste, belangrijkste en/of opmerkelijkste podiumkunstenproductie voor kinderen en jongeren wordt bekroond. De kosten verbonden aan een dergelijke prijs zouden 50.000 Euro bedragen, waarvan de kosten voor de organisatie niet meer dan ¼ van het totale bedrag mag uitmaken. Deze kosten zouden gelijkelijk over de beide overheden verdeeld kunnen worden.

De Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland ondersteunt dan ook de aanvraag van VSCD, Fevecc, de Signaalprijsjury en de Hans Snoekprijsjury voor het
instellen van een dergelijke gemeenschappelijke Jeugdtheaterprijs en vraagt de beide overheden hieraan medewerking te verlenen.

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht