CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Cultuur op TV

Cultuur op TV

14/01/2005

De Commissie voor het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) heeft met belangstelling kennis genomen van het recente debat rond de vraag of de openbare omroep meer aandacht moet besteden aan cultuur. De Commissie vindt dat het hoe dan ook tot de opdrachten van de publieke omroepen behoort om in de programmering aandacht te besteden aan cultuur in de brede betekenis van het woord. Als daarenboven de behoefte wordt gevoeld om een afzonderlijk (digitaal) cultuurkanaal op te richten, vindt de Commissie dat moet onderzocht worden of Vlaanderen en Nederland hier kunnen samenwerken.

In de omringende landen heeft zo’n bilaterale samenwerking geleid tot de oprichting van Arte, het kunst- en cultuurkanaal van Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland. Nederland heeft enige ervaring gehad met een beperkt kunst- en cultuurkanaal binnen het domein van de kabeltelevisie. Enkele jaren geleden werd in opdracht van de NOS, de Nederlandse openbare omroep, een studie uitgevoerd naar samenwerkingsmogelijkheden met Vlaanderen op dat gebied. De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep in Nederland ontwikkelt op dit moment een boeket van digitale themakanalen, waarbinnen een kunst- en cultuurkanaal tot de vijf kanalen met prioriteit behoort.

Wij roepen de Nederlandse en de Vlaamse politieke verantwoordelijken en de verantwoordelijken voor de publieke omroepen op in dit dossier een Nederlands-Vlaams overleg op gang te brengen en na te gaan hoe kan worden samengewerkt.
Wij danken u bij voorbaat voor de initiatieven die u in dit verband wil nemen.

Gevolg
Op 24 januari antwoordde Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur :
“Ik heb uw brief aangaande “cultuur op tv” aandachtig gelezen en deel uw bezorgdheid. Eerstdaags overleg ik met mijn collega over het onderwerp en ik zal hem zeker voorstellen om gezamenlijk daarover een Nederlands-Vlaams overleg op gang te brengen.”

Op 21 februari schreef de heer H. Bruins Slot, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep :
“Uw oproep aan Vlaamse en Nederlandse verantwoordelijken op het terrein van politiek en omroep om een overleg op gang te brengen over samenwerkingsvormen op het gebied van cultuur en televisie heb ik met veel interesse gelezen.

Zoals u zelf al aangeeft, ontwikkelt de Nederlandse publieke omroep op dit moment een boeket van digitale themakanalen, waarbij in eerste instantie ook aan een cultuurkanaal wordt gedacht. Vanaf het begin heeft daarbij voor ons de mogelijkheid van samenwerking met onze VRT-collega’s een belangrijke rol gespeeld. De contacten op operationeel niveau zijn ondertussen al gelegd.
Mijn collega Tony Mary heeft inmiddels herhaaldelijk in het openbaar duidelijk gemaakt dat, wanneer een cultuurzender deel zal uitmaken van het digitale televisieaanbod van de VRT, daarvoor samenwerking met de Nederlandse publieke omroep (en de Frans-Duitse cultuurzender Arte) zal worden gezocht. Ik kan mij daar alleen bij aansluiten.

Het door u gevraagde initiatief is daarmee in feite dus al genomen. U zult echter beseffen dat dit slechts het begin is en dat er nog veel problemen te overwinnen zijn (op het terrein van financiën, rechten, distributie, etc.). Ik vertrouw erop dat uw Commissie vanuit haar adviserende taak aan de beide regeringen een rol zal willen blijven spelen bij de verdere voortgang”.

CVN bleef aandacht besteden aan het thema “omroep en cultuur”, o.m. in het advies “Samenwerking openbare omroepen Nederland-Vlaanderen” van 15 december 2005.
Op 24 november 2006 organiseerde CVN in Brussel een themadag over “Cultuurkanalen in Nederland en Vlaanderen”.

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht