CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

Codart

Codart

15/10/2005

Op haar vergadering van 14 oktober 2005 nam de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) er kennis van dat de Nederlands-Vlaamse instelling Codart aan Vlaamse zijde haar subsidie verliest. Codart is een wereldwijd netwerk van curatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst.

Ter gelegenheid van diverse dossiers drong CVN er in het verleden op aan dat Vlaanderen of Nederland niet een einde zou maken aan de subsidiëring van gezamenlijke initiatieven zonder vooraf met het buurland te overleggen. Wat nu met Codart gebeurt, is een zoveelste voorbeeld van een eenzijdige beslissing die een gezamenlijk project in moeilijkheden brengt.

Dat laatste is zonder meer het geval, mede omdat het Nederlandse ministerie het Vlaamse financiële engagement belangrijk acht. In het advies over de subsidieaanvraag van Codart in het kader van de Cultuurnota 2005-2008, uitgebracht in 2004, formuleerde de Raad voor Cultuur het als volgt: “Het oordeel van de Raad over de subsidieaanvraag van Codart is positief. Hij adviseert derhalve om haar structurele subsidie in het kader van de Cultuurnota te verlenen. De Raad gaat er van uit dat ook de Vlaamse overheid een structurele bijdrage zal leveren aan de ondersteuning van deze instelling.”

CVN kan er begrip voor opbrengen dat de Vlaamse subsidiegever de werkwijze van Codart op een of andere wijze wenst bij te sturen of extra voorwaarden wil opleggen, maar het zonder meer stopzetten van de subsidie wordt door de Commissie betreurd. De Commissie verzoekt u dan ook een oplossing te zoeken voor het
Codartdossier.

gevolg:
Op 27 juni 2006 schreef Marina Laureys, waarnemend afdelingshoofd van het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid:
“Hierbij deel ik u mee dat de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft beslist voor het werkjaar 2006 geen subsidie rechtstreeks
toe te kennen aan CODART. Hij is de mening toegedaan dat de uitvoering van de samenwerking tussen Vlaanderen en CODART het best gebeurt via de Vlaamse Kunst
Collectie vzw. De uitvoering van het project CODART aan Vlaamse zijde past perfect in de missie van de VKC vzw.

De VKC vzw is dus voortaan het aanspreekpunt voor CODART-Nederland. De organisatie beslist autonoom op welke manier zij de samenwerking wil invullen.
De beslissing van de minister past in het beleid dat een verdere responsabilisering van de erfgoedsector op internationaal vlak beoogt.”

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht