CVN - Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland

podiumkunstprofessionals

Bijzonder budget muziek en podiumkunsten

07/05/2004

Advies betreffende het tot stand brengen van een budgettaire regeling voor de stimulering van Vlaams-Nederlandse samenwerking en uitwisseling met betrekking tot de muziek en incidentele initiatieven op het gebied van de podiumkunsten.

Voor een goede bevordering van de samenwerking op het gebied van podiumkunsten en muziek is een pakket van maatregelen nodig. Bovenstaande maatregelen vullen elkaar aan en kunnen in samenhang met elkaar een belangrijke stimulans voor de samenwerking betekenen. Een continuering van de vuurtorenregeling tot ten minste het einde van het kalenderjaar 2006 kan de overgang naar de nieuwe regeling versoepelen. Voorkomen moet worden dat er een lacune ontstaat tussen de beëindiging van de oude regeling en de invoering van de nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling zal hoe dan ook gepaard moeten gaan met een verdubbeling van het huidige budget8 voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking op het gebied van podiumkunsten en muziek.

Download hier het gehele advies.

Bronnen

Geschreven door

Chris Deforche

Neem contact op met Chris Deforche voor meer informatie over dit bericht